Czym jest audyt energetyczny budynku?


fot. Fotolia.com
Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku i co za tym idzie, zredukowanie kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną. Audyt energetyczny jest też niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych. Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, w tym m.in.: przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy), okna, instalacje grzewcze, instalacje wentylacyjne, instalacje klimatyzacyjne, instalacje ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii). Kto przeprowadza audyt energetyczny? Audyt energetyczny powinien być wykonany przez uprawnionego audytora lub doradcę energetycznego. Dokona on oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotuje propozycje poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Audytorami są osoby z wykształceniem technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa i innych, które ukończyły kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe audytingu energetycznego. Listy audytorów znaleźć można m.in. na stronie internetowej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych >> oraz na stronie Krajowej Agencji Poszanowania Energii >> Wstępny audyt energetyczny Audyt wstępny decyduje o wykonaniu lub nie wykonaniu audytu szczegółowego i może być przeprowadzony na postawie rozmów z inwestorem (właścicielem budynku, zarządcą itp.), oględzin obiektu i przeglądu dokumentacji technicznej. Audyt wstępny odpowiada m.in. na pytania: Jaki będzie szacunkowy koszt inwestycyjny? Jakich oszczędności energii i kosztów eksploatacyjnych należy oczekiwać? Jaki zakres prac mieści się w granicach możliwości finansowych inwestora? Po wykonaniu audytu wstępnego inwestor podejmuje decyzję o wykonaniu audytu szczegółowego na podstawie podanej przez audytora wstępnej szacunkowej wielkości kosztów inwestycji i dofinansowania np. w postaci premii termomodernizacyjnej. Szczegółowy audyt energetyczny Na tym etapie proponuje się konkretne rozwiązania służące zmniejszeniu strat ciepła w poszczególnych elementach budynku, dobrane w oparciu o szczegółowe analizy i obliczenia. Za najbardziej uzasadnione uznaje się w pierwszej kolejności ograniczenie strat ciepła z budynku poprzez zapewnienie właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych budynku, następnie poszukiwanie możliwości pozyskania energii z odnawialnych źródeł np. energia z kolektorów słonecznych czy pomp ciepła, a w dalszej kolejności możliwości ograniczenia zużycia energii poprzez efektywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych, czyli usprawnienie istniejącego systemu grzewczego.

Termomodernizacja domu – jakie są potrzeby i oczekiwania Polaków? We wrześniu 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował wyniki badania „Termomodernizacja domów jednorodzinnych w Polsce”. Zgodnie z założeniem w każdym województwie przeprowadzono ok. 75 wywiadów, co dało łącznie 1205 wywiadów z całej Polski. Przedstawiamy kilka interesujących wyników, które wskazują m.in. preferencje Polaków odnośnie modernizacji ich domów.

fot. Fotolia.com
Badania zostały przeprowadzone w dniach 10 – 28 sierpnia 2015 r. wśród osób dorosłych, które mogą podejmować decyzje o przeprowadzeniu inwestycji termomodernizacyjnych w zamieszkiwanym przez nie domu jednorodzinnym. Każdy wywiad był przeprowadzony w innym gospodarstwie domowym (domu jednorodzinnym, czyli domu wolno stojącym, bliźniaku lub szeregowcu). Gdzie szukamy informacji o sposobach oszczędzania energii cieplnej w domu? Wśród przepytywanych osób zdecydowana większość wskazała jako źródło informacji o oszczędzaniu energii cieplnej w domu rodzinę i znajomych (31%) oraz internet (31%). Dla 25% źródłem informacji jest telewizja, a dla 22 % sąsiedzi. 1/3 Polaków w ogóle nie szuka jakichkolwiek informacji na temat oszczędzania energii cieplnej. Ponad połowa ankietowanych (59%) nie słyszała też o programach, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domów jednorodzinnych. Dlaczego chcemy modernizować nasze domy? Wśród najważniejszych powodów przy podejmowaniu decyzji o wykonywaniu inwestycji zwiększających energooszczędność domu i inwestycji w OZE (odnawialne źródła energii) aż 72% wskazało oszczędność pieniędzy w czasie eksploatacji budynku. Badani często kierują się także możliwością zwiększenia komfortu cieplnego w pomieszczeniach (63%). Dla stosunkowo dużej grupy osób znaczenie ma także możliwość otrzymania dotacji na te cele (40%). Jakimi inwestycjami w odnawialne źródła energii jesteśmy najbardziej zainteresowani? Prawie połowa badanych (42%) chętnie zamontowałaby w swoich domach kolektory słoneczne. Mniejszym zainteresowaniem (26%) cieszą się pompy ciepła i nowoczesne kotły na biomasę (13%). Wśród interesujących nas urządzeń znalazły się również ogniwa fotowoltaiczne – 12% badanych byłaby zainteresowana inwestycją w fotowoltaikę. Aż 64 % badanych ocenia instalacje ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody w swoim domu pod kątem oszczędności energii jako dobre, 31% jako dostateczne, a jedynie 6 % jako złe. Prace modernizacyjne – jakie mamy plany? Ponad połowa badanych (58%) nie planuje obecnie wykonania żadnych prac termomodernizacyjnych. Wśród tych, którzy takie plany mają najwięcej osób myśli o ociepleniu ścian zewnętrznych (17%), modernizacji instalacji c.o. (15%), ociepleniu dachu (15%), wymianie źródła ciepła (15%) oraz wymianie okien, drzwi (14%). Osoby, które zadeklarowały chęć przeprowadzenia inwestycji pozwalających podnieść energooszczędność domu wskazały, że wykonane prace będą finansowanie głównie z oszczędności (około 60% odpowiedzi) oraz bieżących dochodów (około 30%). Finansowaniem bankowym zainteresowanych jest również około 30% ankietowanych. Dotacje i dofinansowania to planowane źródło finansowania inwestycji termomodernizacyjnych dla około 20% zainteresowanych. Znaczna część badanych ma problem z podaniem konkretnych kwot, które planują wydać na przyszłe inwestycje (27%). Najczęściej padała deklaracja dotycząca planowanych wydatków na poziomie 5001-15 000 zł (30% badanych). Osoby, które wykonywały prace termomodernizacyjne lub planują wykonanie takich prac uważają ze największą przeszkodę aspekt finansowy (47% – brak pieniędzy, 45% – wysokie ceny urządzeń, 41% – wysokie ceny montażu). Prawie 1/3 badanych za przeszkodę uznała także biurokrację.
Źródło: www.nfosigw.gov.pl

poznaj lepiej

STACJE ZMIĘKCZANIA WODY (2)

stacje zmiękczania wody     Woda. Pozornie niewyczerpalna. Coraz ważniejsza.Pijemy ją, myjemy się nią, pierzemy nasze ubrania, nawet ogrzewamy nasze domy, a jednak ...

Czytaj więcej

System Danfoss Link™

Inteligentne ogrzewanie domu i mieszkania Oficjalna strona System Danfoss Link™ Różne pomieszczenia różne temperatury - zarządzanie przez aplikacje w telefonie...

Czytaj więcej

System Hep2O

System wciskowy Hep2O oparty o złączki tworzywowe i elastyczną rurę z polibutylenu (PB) jest idealny także do bezpośredniego łączenia z instalacjami miedzianymi. System ten zapro...

Czytaj więcej

aktualności

W sezonie 2018 wspieraliśmy Kamila Seraf…

W sezonie 2018 ponownie z dumą wspieraliśmy bardzo...

Czytaj więcej

Kamil Serafin Mistrzem Polski 2017.

W sezonie 2017 wspieraliśmy młodego zdolnego zawod...

Czytaj więcej

youtubekanal